بخش مرکزی شهرستان دره‌شهر یکی از بخش‌های تابعه شهرستان دره‌شهر در استان ایلام در غرب ایران است.

تقسیمات کشوری

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان دره‌شهر در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۵۲۸۹ و جمعیت شهرستان دره شهر در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۹٫۵۵۱ نفر بوده است.

جستارهای وابسته