باغ موزه دفاع مقدس در سال ۱۳۸۹ شمسی در خیابان پژوهش، میدان قائم، بلوار قائم، جنب دانشگاه علوم پزشکی همدان، در شهر همدان افتتاح شده‌است. این موزه زیر پوشش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قرار دارد و به معرفی آثار ارزشمند ۸ سال جنگ بین ایران و عراق اختصاص داده شده‌است.