اینچ مربع (in یا sq in) از یکاهای مساحت است. هر اینچ مربع دقیقاً برابر است با ۶٫۴۵۱۶ سانتی‌متر مربع یا ۶۴۵٫۱۶ میلی‌متر مربع.

اینچ مربع ممکن است به صورت‌های زیر بیان شود:

  • square in
  • sq inches، sq inch، sq in
  • inches/-۲، inch/-۲، in/-۲
  • inches^۲، inch^۲، in^۲
  • inches²، inch²، in²

این یکا بیشتر در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به کار می‌رود.

منبع