ایل شوهان یکی از ایلات ساکن استان ایلام است. این ایل مخلوطی از لرها و کردها است. اما رستم رفعتی آنها را کاملا گروهی از قوم لر و ایرج افشار و سازمان عشایر ایران آنها را کاملا کرد دانسته است.مقاله کردها در دانشنامه ایرانیکا از ایل شوهان به عنوان بخشی از کردهای کرکوک نام برده است.طوایفی از شوهان که در خراسان شمالی و در کردستان عراق و ترکیه ساکنند به زبان کردی کرمانجی تکلم می‌کنند. در لغت نامه دهخدا در مورد ایل شوهان گفته شده که این ایل یکی از ایلات کرد در پشتکوه است که ییلاق ایل مزبور در تهته و خوشول و قشلاقش در بلوطستان است. محل اصلی این ایل منطقه شوهان در جنوب ارکواز ملکشاهی ۷۰ کیلومتری ایلام است ولی بسیاری از اهالی آن ساکن شهرستان ایلام، شهرستان مهران و شهرستان ملکشاهی هستند.این ایل شامل طایفه‌های کلای وند، صفر لکی، کرهر، بلوچ، شرف، قیطول، کاوری، فلک، سید و... است. طایفه صفرلکی یکی از طایفه‌های این ایل است. این طایفه شامل سه تیره خامپه، عینکه و علی عبدالله است. طایفه قیطول همان تشمالان قدیم ایل شوهان می‌باشند.

گویش

مردم شوهان به زبان کردی و لری شوهانی صحبت می‌کنند.

تبار

رحیم جوزی ایل شوهان (شوهو) را بزرگترین ایل لر در استان ایلام دانسته. این ایل منسوب به قومیت بزرگ بختیاری و از فرزندان چهارلنگ، از دودمان بختیاری می‌باشند. کلای‌وند درایل شوهان بزرگترین قوم عشیره‌ای در میان این ایل بزرگ می‌باشد. کلای‌وند از سه تیره شمسی وند. زکی و غلام تشکیل گشته است که هر سه برادر بوده و فرزندان «بختیار» مؤسس ایل (بختیاری) می‌باشند. ایل شوهان یکی از ایلات با سابقه استان ایلام در میان جمعیت مردمی می‌باشد. ایرج افشار محل اصلی و اولیه این ایل را در کردستان ترکیه دانسته که بعدها قسمتهایی از این ایل روانه اطراف کرکوک،موصل و سلیمانیه می شوند و قسمت های دیگری از ایل هم به داخل ایران مهاجرت می کنند.