بیشتر منابع آنها را به عنوان یکی از ایلات کرد استان ایلام معرفی کرده‌اند. در دانشنامه ایرانیکا ،ایل ارکوازی را به همراه بقیه ایلات استان ایلام در قسمت ایلات کرد آورده است و این ایل به همراه ایل شوهان و… به عنوان مخلوطی از لرها و کردها معرفی شده‌اند و زبان آنها کردی است. عمدتاً در استان ایلام در شهر چوار یکجانشین شده‌اند، بخش دیگری از این ایل در دهستان ارکوازی یکجانشین شده‌اند. دکتر رحمان و حبیب محمد کریم دبیر سابق کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان از این طایفه بوده‌اند.