انتخابات بیستمین دورهٔ مجلس شورای ملی

۱۳۳۵ →
۲۶ مرداد تا اوایل شهریور ۱۳۳۹
← بهمن ۱۳۳۹

همه ۲۰۰ کرسی مجلس شورای ملی
  حزب نخست حزب دوم حزب سوم
  Manuchehr Eghbal.jpg Asadollah Alam.jpg Allah-Yar Saleh.jpg
رهبر منوچهر اقبال اسدالله علم الله یار صالح
حزب حزب ملّیون حزب مردم جبهه ملی، حزب ملت ایران، حزب ایران، جامعه سوسیالیست‌های ایران
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۱۰۴ ۲۵ ۰
درصد کرسی

  حزب چهارم
  MoBaghai.jpg
رهبر مظفر بقائی
حزب حزب زحمت‌کشان ملت ایران
کرسی‌های به‌دست‌آمده ۰
درصد کرسی

نخست‌وزیر پیش از انتخابات

جعفر شریف امامی
مستقل

نخست‌وزیر برگزیده

علی امینی
مستقل

انتخابات پارلمانی مجلس بیستم ایران بین ۳۰ تیر و ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۳۹ برگزار شد. شاه به منظور آزاد و مردمی نشان دادن انتخابات به نامزدهای محبوب جبهه ملی اجازه رقابت در انتخابات را داد گرچه آنها موفق به کسب هیچ کرسی نشدند.با اعلام نتیجه این انتخابات که خبر از پیروزی عظیم برای نخست وزیر اقبال و حزب ملّیون می‌داد. در انتخابات تقلب گسترده و ناشیانه ای روی داده بود، تقلب انتخاباتی باعث ایجاد فشار بر شاه، هجوم مطبوعات و ناراحتی و کینه افکار عمومی گشت. در کنار مخالفت اپوزیسیون شبه-اپوزیسیون مانند حزب مردم و تعدادی از مستقل‌ها به رهبری علی امینی، نتایج انتخابات را محکوم کردند. در پی این رویدادها شاه انتخابات را باطل اعلام کرد و انتخابات جدید برگزار شد.

جستارهای وابسته