امپراتوری آشوری نو

 

 

 

۹۱۱ پیش از میلاد–۶۱۲ پیش از میلاد
 

 

نقشه امپراتوری آشوری و گسترش آن
پایتخت آشور (سرزمین) ۹۳۴ پ.م.
دور شاروکین ۷۰۶ پ.م.
نینوا ۷۰۵ پ.م.
حران ۶۱۲ پ.م.
زبان‌(ها) زبان اکدی، زبان آرامی
دین Henotheism
دولت پادشاهی
فهرست پادشاهان آشور
 - ۹۳۴–۹۱۲ پیش از میلاد آشور-دان دوم (نخستین)
 - ۶۱۲–۶۰۹پیش از میلاد آشور-اوبلیت دوم (آخرین)
دوره تاریخی عصر آهن
 - پادشاهی آشور-دان دوم ۹۱۱ پیش از میلاد
 - جنگ نینوا ۶۱۲ پیش از میلاد
 - جنگ مگیدو ۶۱۲ پیش از میلاد
امروزه بخشی از  عراق
 سوریه
 ترکیه
 مصر
 عربستان سعودی
 اردن
 ایران
 کویت
 لبنان
 فلسطین
 اسرائیل
 قبرس
 ارمنستان

امپراتوری آشوری نو حکومتی سلطنتی بود که بین سال‌های ۹۱۱ تا ۶۱۲ پیش از میلاد در قسمت‌های زیادی از خاورمیانه کنونی حکومت می‌کرد.

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه آشوری‌ها

  • , Saana Teppo, Master's Thesis, April 2005. University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Asian and African Studies, Assyriology.

تمدن‌های باستانی آسیای غربی
میان‌رودان، سومر، اکد، آشور، بابل
حتیان، هیتی‌ها، لیدیه
ایلام، اورارتو، منائیان، ماد، هخامنشی
امپراتوری‌ها / شهرها
سومر: اوروکاوراریدو
کیشلاگاشنیپوراکد
بابلایسینعموری‌ها - کلدانی‌ها
آشور: آسور، نینوا، نوزی، نمرود، آشوریه هخامنشی
ایلامیانشوش
هوری‌هامیتانی
کاسی‌هااورارتو
گاهشماری
شاهان سومر
شاهان ایلام
شاهان آشور
شاهان بابل
شاهان ماد
شاهان هخامنشی
زبان
خط میخی
آرامیهوری
سومریاکدی
زبان مادی
ایلامی
اساطیر میان‌رودان
انوما الیش
گیل گمشمردوخ
نیبیرو