این نوشتار به توضیح و نمایش اسکناس‌های چاپ شده و رایج در سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی می‌پردازد. همچنین برای اطلاعات بیشتر، نوشتار ریال ایران را ببینید.

سری اسکناس‌های قاجاری ۱۲۲۹–۱۳۰۴

سری‌های دوره قاجار
تصویر ارزش ابعاد
(میلی‌متر)
رنگ اصلی توضیحات
جلو پشت جلو پشت
1-TOMAN-NASER-new.jpg ۱ تومان ۱۳۰ در ۶۷ نقره‌ای
ناصرالدین‌شاه قاجار
ارزش پول، «دولت شاهنشاهی ایران»
Bank Shahi03.jpg ۱ تومان ۱۳۰ در ۶۷ صورتی
ناصرالدین‌شاه قاجار
ارزش پول، «دولت شاهنشاهی ایران»
5t-type1-obv-naser.jpg 5t-type1-rev-naser.jpg ۵ تومان ۱۳۶ در ۶۹ برنزه
ناصرالدین‌شاه قاجار
ارزش پول، «دولت شاهنشاهی ایران»
IranP7s-50tomans-ND-donatedjs f.jpg 50t-type1-rev-naser.jpg ۵۰ تومان ۱۴۲ در ۷۱ خاکستری
ناصرالدین‌شاه قاجار
ارزش پول، شیر و خورشید
اسکناس یک تومانی متعلق به ۱۲۸۵ خورشیدی. بر روی اسکناس مهر «فقط در یزد ادا خواهد شد» خورده است. چهره ناصرالدین شاه بر روی اسکناس موجود است.این اسکناس اولین اسکناس قاجار میباشد..

سری رضاشاه پهلوی (۱۳۱۱)

سری‌های رایج
تصویر ارزش ابعاد
(میلی‌متر)
رنگ اصلی توضیحات
رو پشت رو پشت
5r-type1-obv-reza.jpg 5r-type1-rev-reza.jpg ۵ ریال ۱۳۰ در ۶۷ سبز رضاشاه پهلوی شیر و خورشید با تاج
10r-obv-1311-reza.jpg 10r-rev-1311-reza.jpg ۱۰ ریال ۱۳۶ در ۶۹ خاکستری رضاشاه پهلوی شیر و خورشید با تاج
20rials-reza.jpg ۲۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ ارغوانی رضاشاه پهلوی شیر و خورشید با تاج
۵۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ سبز رضاشاه پهلوی و چهلستون شیر و خورشید با تاج
۱۰۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ خاکستری رضاشاه پهلوی و تخت جمشید شیر و خورشید با تاج
۵۰۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ سرمه‌ای رضاشاه پهلوی و کوه دماوند شیر و خورشید با تاج
۱۰۰۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ سبز رضاشاه پهلوی و گاو بالدار شیر و خورشید با تاج

سری رضاشاه پهلوی (۱۳۱۷–۱۳۱۵)

سری‌های رایج
تصویر ارزش ابعاد
(میلی‌متر)
رنگ اصلی توضیحات
رو پشت رو پشت
۵ ریال ۱۳۰ در ۶۷ قرمز رضاشاه پهلوی آرامگاه دانیال نبی
۱۰ ریال ۱۳۶ در ۶۹ ارغوانی رضاشاه پهلوی کوه
۲۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ نارنجی رضاشاه پهلوی پل‌های قطار
۵۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ سبز رضاشاه پهلوی تخت جمشید
۱۰۰ریالی رضاشاه جلو.jpg ۱۰۰ریالی رضاشاه پشت.jpg ۱۰۰ ریال ۱۳۶ در ۶۹ قهوه‌ای رضاشاه پهلوی کشتی سلطنتی
500 Rials banknote Reza Shah.JPG 500RialsNoteIran 22047.jpg ۵۰۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ سرمه‌ای رضاشاه پهلوی پاسارگاد
1000rial rezapahlavi.JPG ۱۰۰۰ ریالی رضاشاه.jpg ۱٬۰۰۰ ریال ۱۴۸ در ۷۳ نقره‌ای رضاشاه پهلوی کوه دماوند
۱۰٬۰۰۰ ریال ۱۴۸ در ۷۳ سرمه‌ای رضاشاه پهلوی، تخت جمشید و عالی قاپو سی و سه پل

دوران محمدرضا شاه پهلوی

سری ۱۳۲۳

سری ۱۳۲۷

سری ۱۳۳۰

سری ۱۳۳۲

سری ۱۳۳۲ همانند سری ۱۳۳۰ طراحی شده بود. تفاوت فقط در سال درج شده در پایین روی اسکناس می‌بود.

سری ۱۳۳۳

سری ۱۳۳۷

سری ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳

  • اسکناس‌های ۱۰ ریالی و ۲۰ ریالی در سری ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ همانند سری ۱۳۳۷ است.

سری ۱۳۴۴

  • اسکناس‌های ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریالی این دوره همانند سری ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ می‌باشد.

سری ۱۳۴۸

سری ۱۳۵۰

  • اسکناس‌های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریالی این دوره همانند سری ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ و ۱۳۴۸ می‌باشد.

سری ۱۳۵۰ (یادبود)

سری ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷

یادبود ۱۳۵۳

جمهوری اسلامی

سری آرامگاه علی بن موسی‌الرضا (۱۳۶۰–۱۳۶۲)

سری اسکناس‌های انقلابی (۱۳۷۱–۱۳۶۰)

سری اسکناس‌های انقلابی اسکناس‌هایی است که از سال ۱۳۶۰ شروع به چاپ شد و در سال ۱۳۷۱ دیگر چاپ نشد. مقدار این اسکناس‌ها ۱۰۰ ریالی، ۲۰۰ ریالی، ۵۰۰ ریالی، ۱٬۰۰۰ ریالی، ۲٬۰۰۰ ریالی، ۵٬۰۰۰ ریالی، و ۱۰٬۰۰۰ ریالی می‌باشد.

۱۳۷۱–۱۳۶۰
تصویر ارزش ابعاد
(میلی‌متر)
رنگ اصلی توضیحات
رو پشت رو پشت
100 Rials Iranian Bank Note front.jpg 100 Rials Iranian Bank Note back.jpg ۱۰۰ ریال ۱۳۰ در ۶۷ ارغوانی حسن مدرس ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی
200 IRR 1982 Front.jpg 200 IRR 1982 Back.jpg ۲۰۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ سبز آبي مسجد جامع یزد جهاد سازندگی
500 IRR 1981 Type 2 Front.jpg 500 IRR 1981 Type 2 Back.jpg ۵۰۰ ریال ۱۴۲ در ۷۱ خاکستری-سبز نماز جمعه سردر دانشگاه تهران
1000 IRR 1982 Front.jpg 1000 IRR 1982 Back.jpg ۱٬۰۰۰ ریال ۱۴۸ در ۷۳ قهوه‌ای مدرسه فیضیه قبةالصخره
در سری اول به اشتباه مسجدالاقصی نوشته شده بود که بعدها توضیح عکس حذف شد.
2000 IRR 1982 Front.jpg 2000 IRR 1982 Rear.jpg ۲٬۰۰۰ ریال ۱۴۸ در ۷۳ ارغوانی آزادسازی خرمشهر کعبه
5000 IRR 1981 Typ 2 Front.jpg 5000 IRR 1981 Typ 2 Back.jpg ۵٬۰۰۰ ریال ۱۵۴ در ۷۵ قرمز راهپیمایان آرامگاه حضرت معصومه
10000 IRR 1981 Typ 2 Front.jpg 10000 IRR 1981 Typ 2 Back.jpg ۱۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۰ در ۷۷ آبی راهپیمایان آرامگاه علی بن موسی‌الرضا

سری سید روح‌الله خمینی

سری اسکناس‌های سید روح‌الله خمینی اسکناس‌هایی است که از ۱۳۷۱ تاکنون در حال چاپ می‌باشد. یک سال بعد از انقلاب اسلامی روح‌الله خمینی در اطلاعیه‌ای گفت از چاپ تصویرش برروی اسکناس‌ها خودداری شود ولی بعد از مرگ او این اتفاق نیفتاد در تمام این اسکناس‌ها نگاره روح‌الله خمینی در سمت راست روی پول‌ها چاپ شده است. از شروع چاپ این اسکناس‌ها تاکنون قالب اصلی آنها تغییری نکرده ولی در پشت آنها بعضی تغییرات رخ داده مانند ۵٬۰۰۰ ریالی که پشت آنها برای نخست گل و پرنده چاپ گردید و به ماهواره امید و سپس سفالینه یافته شده در زابل را چاپ گردانیده شد؛ و همچنین ۲۰٬۰۰۰ ریالی و ۵۰٬۰۰۰ ریالی نیز دست‌خوش این تغییرات بوده.

از ۱۳۷۱ تا کنون
تصویر ارزش ابعاد
(میلی‌متر)
رنگ اصلی توضیحات
رو پشت رو پشت
۱۰۰۰ ریالی ۱۰۰۰ ریالی ۱٬۰۰۰ ریال ۱۴۸ در ۷۳ قهوه‌ای آیت الله خمینی قبةالصخره
۲۰۰۰ ریالی ۲۰۰۰ ریالی ۲٬۰۰۰ ریال ۱۵۱ در ۷۴ پوست‌پیازی، ارغوانی آیت‌الله خمینی کعبه
۵۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰ ریالی ۵٬۰۰۰ ریال ۱۵۴ در ۷۵ قهوه‌ای - زیتونی آیت‌الله خمینی گل‌ها و پرندگان
۵۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰ ریالی ۵٬۰۰۰ ریال ۱۵۴ در ۷۵ قهوه‌ای - زیتونی آیت‌الله خمینی ماهواره امید، موشک سفیر، کره زمین با بخش نشانه‌گذاری شده قلمرو ایران
۵۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰ ریالی ۵٬۰۰۰ ریال ۱۵۴ در ۷۵ قهوه‌ای - زیتونی آیت‌الله خمینی سفالینه یافته شده در زابل
۱۰۰۰۰ ریالی ۱۰۰۰۰ ریالی ۱۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۰ در ۷۷ سبز آیت‌الله خمینی کوه دماوند
۲۰۰۰۰ ریالی ۲۰۰۰۰ ریالی ۲۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۳ در ۷۸ آبی آیت‌الله خمینی میدان نقش جهان
۲۰۰۰۰ ریالی ۲۰۰۰۰ ریالی ۲۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۳ در ۷۸ آبی آیت‌الله خمینی مسجدالاقصی
۲۰۰۰۰ ریالی ۲۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۳ در ۷۸ آبی آیت‌الله خمینی خانه آقازاده (ابرکوه)
۵۰۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰ ریالی ۵۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۶ در ۷۹ اخرایی آیت‌الله خمینی نقشه ایران با نماد اتم، گفتاوردی به زبان فارسی از پیامبر اسلام:
(اگر دانش در ثریا باشد مردانی از پارس بدان دست پیدا خواهند کرد)
و واژه خلیج فارس به زبان انگلیسی
۵۰۰۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰ ریالی ۵۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۶ در ۷۹ اخرایی آیت‌الله خمینی سردر دانشگاه تهران
۱۰۰۰۰۰ ریالی ۱۰۰۰۰۰ ریالی ۱۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶۶ در ۷۹ زیتونی روشن آیت‌الله خمینی آرامگاه سعدی

جستارهای وابسته