اِریاب دهستان بزرگی از توابع استان لَحِج در کشور یمن و در شبه جزیره عربستان واقع می‌باشد. دهستان بزرگی است در عزلهٔ (واسعة) در بلاد یریم که شامل ۴۲ روستا می‌باشد.

جمعیت

دارای ۱۵۰ خانوار و ۱۷۷۹۷ نفر جمعیت می‌باشد. قصر تاریخی (اِریاب) در این روستا واقع بوده‌است. دروصف این قصر زیبا شاعر جاهلی میمون بن قیس (الأعشی) می‌گوبد:


ببعد ان أو ریمان أو رأس سلبةً شفاءُ لمن یشکو السمائم باردُ
وبالقصر فی «أِریاب» لوبت لیلةً لحاءک مثلوج، من الماء جامِدُ


جایی بسیار زیبا ودیدنی.


منبع

  • المقحفی، ابراهیم، احمد ، (مُعجَم المُدُن وَالقَبائِل الیَمَنِیَة) ، منشورات دار الحکمة، صنعاء، چاپ پنجم، وانتشار سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).

جستارهای وابسته