ارغون‌خان
چهارمین ایلخان مغول
AbaqaOnHorseArghunStandingGhazanAsAChild.jpg
ارغون‌خان سوار اسب
دوران ۶۸۳ - ۶۹۰ ه.ق.
۱۲۸۴ - ۱۲۹۱ م.
تاجگذاری تبریز
زادروز ۱۲۵۸ م.
مرگ ۶۹۰ ه.ق.
۱۲۹۱ م.
آرامگاه سجاس
پیش از غازان
پس از تگودار
دودمان ایلخانان

ارغون خان یکی از ایلخانان مغول در ایران بوده است.

جستارهای وابسته

  • تاریخ ایران کمبریج، جلد پنجم از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، جی.آ. بویل، انتشارات امیرکبیر