ارتش جمهوری صرب بوسنی
Војска Републике Српске (ВРС)
Vojska Republike Srpske (VRS)
Emblem Republika Srpska Army.svg
Oznaka pripadnosti vojsci Republike Srpske.svg
فعالیت
اندازه ۸۰٬۰۰۰ (در جریان جنگ بوسنی)
پادگان/ستاد بانیا لوکا، جمهوری صرب بوسنی
سالگردها ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶
مشغولیات جنگ بوسنی, جنگ استقلال کرواسی
انحلال ۲۰۰۶
فرماندهان
فرماندهان
مشهور
راتکو ملادیچ (۱۹۹۲–۱۹۹۶)

ارتش جمهوری صرب بوسنی (Војска Републике Српске (ВРС)) (که با نام ارتش صرب‌های بوسنی نیز شناخته میشود) ارتش دولت خودمختار جمهوری صرب بوسنی بود.در سال ۲۰۰۶ این ارتش با ارتش بوسنی و هرزگوین ادغام شد.