اداره کل امنیت داخلی
Direction générale de la sécurité intérieure
اطلاعات کلی سازمان
بنیادگذاری ۱۲ می ۲۰۱۴
حوزهٔ قدرت وزارت کشور فرانسه
ستاد لوالوآ-پره، فرانسه
کارمندان > ۳٬۳۰۰
بودجهٔ سالانه ۳۰۰ میلیون یورو
وزیر مسئول برنار کازنو
عالی‌ترین مقام سازمان پاتریک کالوا
وبگاه

اداره کل امنیت داخلی (فرانسوی: Direction générale de la sécurité intérieure) یکی از سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه است که زیر نظر وزارت کشور فرانسه قرار دارد.