آژانس اطلاعات و امنیت اسلوونی (مقر سازمان)
جایگاه لیوبلیانا
وب‌گاه

آژانس اطلاعات و امنیت اسلونی ((با نماد اختصاری SOVA) نهاد اطلاعاتی و امنیتی غیر نظامی است که پس از به رسمیت شناختن بین‌المللی دولت مستقل اسلوونی تاسیس شده‌است.

فعالیت

فعالیت اصلی این آژانس محافظت از منافع ملی، امنیتی، سیاسی، و اقتصادی است که در کل وظیفه اصلی تامین امنیت ملی است. رابطه سازمانی آژانس طوری طراحی شده‌است که در چهارچوب قانون و الزامات کاری موظف به تامین اطلاعات سازمان‌های دولتی دیگر و همچنین نظارت بر کار آن‌ها که در برنامه امنیت ملی توسط مجمع ملی تنظیم شده، تصویب شده‌است.

مکانیسم نظارتی بر آژانس

آژانس انجام کار خود را تحت نظارت قوه مقننه، قضایی و اجرایی از قدرت و همچنین از دارای مکانیسم کنترل اجتماعی و درونی، که باعث می‌شود آژانس مانند سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی مدرن عامل محافظت از دموکراسی باشد.

اهمیت تاسیس آژانس

هدف از تاسیس و توسعه آژانس برای ایجاد یک سرویس مدرن و پویا است که در آن با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بتواند نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز را تهیه کند. SOVA (آژآنس اطلاعات و امنیت اسلونی) خواهان ترویج توسعه کارکنان متخصص، فرهنگ سازمانی درست، و استفاده مقرون به صرفه و منطقی از منابع است.