آپاما
شهبانوی سلوکیان
همسر سلوکوس یکم
فرزند(ها) سلوکوس یکم
آنتیوخوس یکم
آخائوس
پدر اسپنتمان

آپاما (زبان یونانی باستان: Ἀπάμα Apáma)، که گاهی با نام آپامای یکم نیز نامیده می‌شود، همسر نخستین فرمانروای سلوکیان، سلوکوس یکم بود که در سال ۳۲۴ پیش از میلاد در شوش ازدواج کردند. براساس منابع باستانی، آپاما دختر فرمانروای سغد، اسپنتمان بود.

آپاما ۳ فرزند داشت به‌نام‌های سلوکوس یکم، آنتیوخوس یکم و آخائوس.