تیشه مشتی آشولی

آشولی یکی از فرهنگ‌های پیش از تاریخ یا صنعت ساخت ابزار سنگی است. صنعت آشولی از ۱٫۶ میلیون‌سال پیش — یعنی پایان دورهٔ الدوایی به معنی اخص — تا ۳۰۰ هزار سال پیش در افریقا و بخش‌هایی از اوراسیا رواج داشت. ویژگی ابزارهای این صنعت تراشیدن دو روی سنگ‌های برای ساخت ابزار است. معروف‌ترین ابزار آشولی تیشه مشتی است.

*Moshtagh Khorasani, Manouchehr. 2010. Lexicon of arms and armor from Iran: a study of symbols and terminology. Tübingen: Legat. p.11.