آرامگاه چهاربکر نام آرامگاهی در بخارا‌ست که مکان خاکسپاری چهارتن از بزرگان بخارا و خاندانی بنام جبیره است. همچنین مسجد ماه خاصه دراین مجموعه آرامگاهی قرار دارد.

در این آرامگاه تاووس‌هایی زیادی در بین گورها در رفت و آمدند.