Shah-i-Zinda upper group.JPG

آرامگاه شاه زنده نام آرامگاهی در سمرقند است.

این آرامگاه اشاره به قثم بن عباس (qotham) پسر عموی محمد دارد که اسلام را به این منطقه آورد.

بر پایه باور مردم، هنگامی که سر قثم بریده شد، وی سرش را به دست خویش گرفت و به چاهی که درین آرامگاه است رفت و غایب شد.

این بنا دارای حدود ۲۰ ساختمان مختلف است که در مدت نه سده (از سده ۳ تا ۱۲ خورشیدی ) در آن ساخته شده است.

بخش مادر بناها در شمال خاوری مجموعه قرار دارد (ببینید و و ). کهن‌ترین این بناها مقام قثم بن عباس است.

گروه بالایی بناها مشتمل بر ۳ آرامگاه است () که کهن‌ترینشان است که گذرگاه شمالی را کامل می‌کند. نیز گذرگاه خاوری را می‌بندد.

Gorskii 03978u.jpg

آرامگاه‌هایی از سده‌های ۷ و ۸ خورشیدی است که بیشتر برای خویشاوندان تیمور مانند خواهرزاده تیمور و خواهر تیمور بوده است.

روبروی آرامگاه شیرین بکا، بنایی متعلق یه سده ۸ باشنده است.

هم که آرامگاه قاضی‌زاده رومی دانشمند هم‌عصر الغ‌بیگ است، درین جا به چشم می‌خورد

هم که نام یک ورودی این بنا است، در این مجموعه آرامگاهی قرار دارد.

Shah-i-Zinda column.JPG

ویکی‌پدیای انگلیسی